Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης»